Dovolte, abychom Vám v krátkosti přiblížili historii vzniku KČT až po jeji současnost...

 • 1892  Počátkem roku  přichází do plzeňského učitelského ústavu profesor Josef Simla, který je horlivým propagátorem turistiky. Spolu s předsedou klubu českých cyklistů Radbuzan, JUC. Janem Kesslerem  připravili podmínky ke vzniku spolku turistického. 15.prosince 1892 dochází v Měšťanské besedě v Plzni k založení prvního  odboru Klubu českých turistů.
 • 1893  Odbor KČT značí první turistické cesty. Z Plzně přes Košutku na Krkavec, další k přívozu na Bílé Hoře a do Zábělé. V tomto období vyznačena i trasa na Čerchov na Chodsku.
 • 1901 V tomto roce byla na vrcholu Krkavce  postavena nová rozhledna. Původní projekt dřevěné rozhledny byl změněn a stavěla se rozhledna kamenná. Slavnostní otevření rozhledny  bylo 19.května. Pojmenována byla po zakladateli plzeňského klubu prof. Simlovi. Již první rok rozhlednu navštívilo na 3800 návštěvníků.
 • 1925 K rozhledně na Krkavci přibyla i  nově vybudovaná Kostincova chata, která dala možnost ubytování až 16 hostům. občerstvení návštěvníkům rozhledny. Chata  takto provozována až do záboru  během II světové války.
 • 1931   Začal vycházet  Západočeský turistický zpravodaj, který vycházel až do roku 1942, první ročníky  byl redaktorem prof. Jaroslav Devetter, později dr. Josef Rous. Zpravodaj informoval o činnosti Klubu českých turistů, přinášel různé články i programy akcí plzeňských odborů KČT.
 • 1935  Pod zříceninou hradu Buben, který svého času také patřil Klubu českých turistů vyrostla  chata, sloužící turistické mládeži.
 • 1941 Tohoto roku uskutečnila západočeská  župa KČT v plzeňském muzeu výstavu „Západní Čechy ve fotografii“.
 • Od 11. října do 9. listopadu  tuto výstavu navštívilo přes 8 000   
  návštěvníků.
 • 1946 Obnovuje se postupně činnost klubu. V rámci organizačních celostátních změn v tělovýchově přechází odbor ze Sokola do Spartaku. Postupně se mění názvy tělovýchovné jednoty ve které již jako Odbor turistiky  klub pracuje.
 • po 1948    Pod hlavičkou Sokola Plzeň, Závodní jednota Škoda   TJ Spartak Leninovy závody, TJ  Škoda Plzeň jako odbor turistiky pracuje klub se zaměřením na poskytování turistické činnosti nejen svým členům, ale i veřejnosti. Postupně se rozvíjí činnost oddílu orientačního běhu, který reprezentuje odbor na svých závodech. Začínají se pořádat i dálkové a turistické pochody. Tím nejstarším je Škodovácká padesátka, později i oblíbený pochod Podzimním Suchým dolem,  Rej čarodějnic a další již krátkodobé pochody.
 • 1991 Odbor turistiky TJ SK Škoda Plzeň  se opět stává Odborem Klubu českých turistů.  Rok nato po ukončení činnosti TJ SK Škoda  pak i právním subjektem.  V roce 1997 pak klub přijímá vlastní stanovy a vystupuje jako samostatný právní subjekt.
 • 1995  Postupně buduje svoji novou klubovnu v domě U Zvonu 4 jako sídlo nejen klubu, ale i  Oblastního výboru KČT Plzeňska.
 • 1999  Na podzim, na dálkovém pochodu Za posledním puchýřem v Ostravici představuje klub nový tématický turistický odznak – ROZHLEDNÍK.  Původní  záznamník s jedním odznakem se vyvíjí rychle ke stupňům čtyřem a dnes již plní podmínky odznaku více než 2200 účastníků nejen  z řad KČT ale i ostatních zájemců a milovníků rozhleden. Odznak se stává jedním z nejúspěšnějších odznaků tohoto druhu v republice.
 • 2002  Již jako KČT Škoda Plzeň  připravujeme výstavu ke 110. výročí založení KČT v Plzni. Srpnové povodně přináší ztrátu klubovny a složitý systém činnosti. Přesto se daří uskutečnit výstavu v plzeňském Mázhauzu. Je to v podstatě výstava plzeňské turistiky po 60 letech. Také se daří v následujícím roce obnovit činnost v nové klubovně ve Veleslavínově ulici.
 • 2005  Členové klubu se zapojují do přípravy svátku turistiky – v červenci se v Plzni uskutečnila 9. světová turistická olympiáda IVV z účastí na 4000 turistů z 29 zemí celého světa.
 • 2006  Rok právě uplynulý přináší do činnosti KČT Škoda Plzeň poslední změnu. V červnu se schází členové na mimořádné valné hromadě, která má za cíl jediný úkol. Změnu názvu a stanov klubu. Po letech s hlavičkou Škoda se mění název klubu a do dalších let, včetně toho letošního – roku oslav 115.let Klubu českých turistů v Plzni  vstupuje nejstarší plzeňský odbor KČT pod názvem PRVNÍ PLZEŇSKÝ KLUB ČESKÝCH TURISTŮ.
 • 2008  120 let od založení KČT. V dubnu letošního roku, se konala výstava, k příležitosti oslav 120. výročí  vzniku Klubu českých turistů v českých zemích.
 • 2009  PRVNÍ PLZEŇSKÝ KLUB ČESKÝCH TURISTŮ pořádá - poprvé po změně názvu, Jarní setkání turistů, na zámku Rochlově u Nýřan a vede etapu: Putování s poselstvem z Čech až na konec světa.
 • 2014   Od 1. 10. klub používá nový oficiální název KLUB ČESKÝCH TURISTŮ, odbor PRVNÍ PLZEŇSKÝ.

 

 Všechna práva jsou vyhrazena. 2007-2023 © Martin Koželuh